21 Październik 2017
Szkoła uwolnienia i wyposażenia uczniów Chrystusa
Days
:
Hours
:
Minutes
:
Seconds
Uwaga Uwaga !!! Szkoła Uwolnienia odbędzie się przy ul. Tadeusza Borowskiego 2
– Praga Północ Warszawa!
Plan SZKOŁY UWOLNIENIA I WYPOSAŻANIA UCZNIÓW CHRYSTUSA – Warszawa 2017

SEMINARIUM 1

 • Cel Szkoły (osobiste świadectwo)
  – osobista wolność i Boże błogosławieństwo
  – poszerzanie Bożego Królestwa na ziemi
 • Dzieło odkupienia
  – nowe stworzenie w Chrystusie
  – zbawienie duszy
  – duchowy człowiek – cielesny wierzący
 • Nasza pozycja w Chrystusie
  – dziedzictwo Bożego dziecka
  – władza i autorytet wierzącego
  – duchowy oręż, którym walczymy
 • Dwa królestwa – duchowa wojna
  – struktura królestwa ciemności
  – modlitwa manifestująca Boże Królestwo

SEMINARIUM 2

 • Osoba Ducha Świętego
  – dzieło Ducha Świętego w życiu wierzącego
 • Kroki do słyszenia Boga
 • Bóg, który prowadzi
 • Dary – manifestacje Ducha Świętego

SEMINARIUM 3

 • Słowo „Logos” i Słowo „Rema”
 • Biblijna wiara
  – jak wzrastać w wierze
  – jak uwalniać wiarę
 • Osobiste proroctwo i jego rola w naszym życiu
  – rozsądzanie proroctwa
 • Praktyka prorokowania

SEMINARIUM 4

 • Duchowe uwolnienie – droga do wolności cz. I
  – wezwanie do uwolnienia
  – przymierze wolności
  – czy chrześcijanin może być zdemonizowany?
  – proces uwolnienia w życiu osoby
 • Duchowe uwolnienie – droga do wolności cz. II
  – jak demony „wchodzą” – podstawy prawne do działania demonów
  – jak demony „wychodzą” – podstawy prawne do pozbycia się demonów
  – utrzymywanie duchowej wolności
  – z czego Bóg nas nie uwalnia
 • Przekleństwa pokoleniowe i ich wpływ na nasze życie
  – co sprowadza przekleństwo (samo przekleństwo)
  – symptomy bycia (życia) pod przekleństwem
 • Uwolnienie od przekleństw pokoleniowych
   – modlitwa

SEMINARIUM 5

 • Rany emocjonalne i ich konsekwencje
  – odrzucenie i jego trzy „korzenie”
  – przyczyny i symptomy życia w odrzuceniu
 • Gorzki korzeń goryczy
  – „syndrom ofiary” i „syndrom Saula”
  – depresja: jej przyczyny i skutki
 • Wykorzystanie emocjonalne; fizyczne; finansowe
  – w rodzinie
  – w kościele
  – w świecie (szkoła; uczelnia; zakład pracy)
  – uzależnienia
 • Posługa uwolnienia

SEMINARIUM 6

 • Czary; kontrola; manipulacja
  – duch Izebel i Achaba
  – czary w rodzinie i kościele
 • Seks i grzechy natury seksualnej
  – skutki grzechów seksualnych
  – wykorzystanie i aborcja
 • Nie Boże więzi duszy
 • Posługa uwolnienia

SEMINARIUM 7

 • Duchowe korzenie chorób i niemocy
  – oddzielenia od Boga; Jego Słowa i Jego miłości
  – różne korzenie niemocy i chorób
 • Boża wola dotycząca uzdrowienia
  – uzdrowienie jako własność każdego Bożego dziecka
  – Boże lekarstwo na wszelkie choroby i niemoce
 • Demoniczne warownie powstrzymujące uzdrawianie – uwalnianie
  – warownie dotyczące Bożej woli co do choroby
  – warownie dotyczące wiary
  – warownie dotyczące namaszczenia
  – warownie dotyczące mocy Bożej
  – warownie dotyczące władzy i autorytetu
 • Uzdrowienia – karta pracy (praca w grupach)

SEMINARIUM 8

 • Wiara w zakresie Bożego uzdrowienia
 • Sekrety Bożego uzdrawiania
  – jak przyjmować uzdrowienie i je utrzymać
 • Główne przeszkody w manifestacji uwolnienia i uzdrowienia
 • Komunia – duchowa moc zawarta w ciele i krwi Jezusa Chrystusa

SEMINARIUM 9

 • Misja Kościoła
  – bycie świadkiem Jezusa (osobiste świadectwo)

  – praktyczne wskazówki w dzieleniu się ewangelią
 • Rozpoznawanie obdarowania i powołania
  – każdy wierzący jest obdarowany i powołany

  – ożywianie służby przez osobiste proroctwo
  – ożywianie służby przez nakładanie rąk i udzielanie
  – jak rozpoznać, czy to, co robię jest Bożą wolą dla mnie osobiście
 • Nabożeństwo z Duchem Świętym
  – udzielanie i posłanie

Zakończenie Szkoły

Usługujący: Pastor  Bolesław Paliwoda

Jest  założycielem i ordynowanym pastorem Centrum Chrześcijańskiego KANAAN we Wrocławiu. Od wielu lat nosi w sobie brzemię związane z Polską oraz Ciałem Chrystusa w naszym kraju i na Ukrainie. W jego posłudze można rozpoznać apostolsko – prorocze namaszczenie oraz manifestację darów Ducha Świętego. Od wielu lat służy Ciału Chrystusa w Polsce i na Ukrainie nauczaniem Słowa, modlitwą oraz wyposażaniem wierzących do służby w Bożym Królestwie. Jego wizją jest Kościół, który zna i kocha Jezusa Chrystusa oraz służy Mu swoim powołaniem oraz darami łaski w mocy Ducha Świętego. Jako główny pastor prowadzi służbę nauczania i szkolenia, a także budowania, pomocy, udzielania i wyposażania dla pastorów, starszych, diakonów oraz liderów  lokalnych kościołów w Polsce i na Ukrainie.  Pastor Ewa jest dla męża pomocą i wsparciem w tym dziele wiary. Prowadzi także służbę gospodarczo – organizacyjną, służbę pomocy charytatywnej  i poradnictwa dla kobiet, żon i matek. Ponadto prowadzi służbę organizowania otwartych spotkań kościoła oraz seminariów i konferencji.

TERMINY ZAJĘĆ W SZKOLE
 • 21.10.2017
 • 18.11.2017
 • 09.12.2017
 • 20.01.2018
 • 17.02.2018
 • 17.03.2018
 • 14.04.2018
 • 19.05.2018
 • 16.06.2018
PLAN GODZINOWY SZKOŁY
 • 9.30 –  9.45  zbiórka
 • 9.45 – 10.00  modlitwa
 • 10.00 – 11.15 I sesja
 • 11.15 – 11.25 przerwa
 • 11.25 – 12.40 II sesja
 • 12.40 – 13.50 przerwa obiadowa
 • 14.00 – 15.15 III sesja
 • 15.15 – 15.35 przerwa
 • 15.35 – 16.50 IV sesja
 • 16.50 – zakończenie
Ważne informacje

Uwaga Uwaga !!!
Szkoła Uwolnienia odbędzie się przy ul. Tadeusza Borowskiego 2 – Praga Północ Warszawa! 

Konto:
Kościół Genesis, Kościół Boży w Chrystusie

ul. Koniecpolska 33, 04-267 Warszawa
48 1750 0012 0000 0000 3889 4978
SWIFT RCBWPLPW
IBAN PL48 1750 0012 0000 0000 3889 4978

Tytuł przelewu: Szkoła Uwolnienia i Wyposażenia 2017/2018 Warszawa.


Ważne !
Koszt Szkoły Uwolnienia i Wyposażenia za jeden zjazd to – 50 zł plus (zjazdów jest 9). Ważne – podręcznik na całą Szkołę 30 zł.
 
Ważne !!!
Warunki przyjęcia i ukończenia Szkoły: Rekomendacja swojego lidera; księdza; pastora.
Wpłata bezzwrotnej ofiary (zaliczki) w wysokości 30 zł za podręcznik – do końca września roku szkolnego na konto: Kościół Genesis ul. Koniecpolska 33, 04-267 Warszawa
48 1750 0012 0000 0000 3889 4978 z dopiskiem: Szkoła Uwolnienia i Wyposażenia 2017/2018 Warszawa
Uczestnictwo we wszystkich sesjach. Nieobecność usprawiedliwiona tylko w przypadkach losowych. W przypadku nieobecności zakupienie nagrania całej sesji z danego dnia. Ofiara w wysokości 50,-zł. na cele statutowe kościoła za każdy zjazd.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc oraz lepszy kontakt z prowadzącymi, decyduje kolejność zgłoszeń.Po ukończeniu „Szkoły Wyposażania” student otrzymuje Dyplom ukończenia szkoły.Zgłoszenia i informacje na temat szkoły:
Kościół Genesis pastor Paweł Bukała tel. 509262718.
Formularz zgłoszeniowy
  Odpowiedź na to pytanie jest wymagana
  Odpowiedź na to pytanie jest wymagana
  Odpowiedź na to pytanie jest wymagana
  Odpowiedź na to pytanie jest wymagana
  Odpowiedź na to pytanie jest wymagana